Navigácia

Aktuality, udalosti

Aktuálny čas,dátum

Nedeľa 26. 4. 2015

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 27.4.2015)
Matej Gerek (IV.)
Počet návštev: 2446050

Vitajte na stránkach našej školy

Motto:

Čas beží...Zážitky plynú.

Roky mladosti rýchle sa minú.

Skutky však zostanú.

Spomienky na mladosť nikdy nezahynú.

                                          Andrej Sládkovič

Novinky

 • Upozornenie pre rodičov: Platba v ŠJ máj 2015

  Platba internetbanking číslo účtu ŠJ: 18739612/0200 .

  IBAN:  SK 57 0200 0000 0000 1873 9612

  V okienku správa pre prijímateľa( doplňujúce údaje uviesť meno žiaka a triedu, variabilný symbol napr.: 5.15 konštantný symbol 0308).Pri vyzdvihnutí stravných lístkov predložiť výpis z účtu o zaplatení stravného, prípadne poslať faxom odfotený výpis o zaplatení.

 • eTwinning – projekt Štvorlístok

  Projekt Štvorlístok, ktorý je realizovaný v rámci medzinárodnej spolupráce v rámci eTwinningu sa pomaličky blíži ku koncu. Bol ocenený národnou agentúrou certifikátom kvality, čo je pre tento projekt veľkým úspechom. Počas celého školského roka sa žiaci 5.ročníka pod vedením štyroch pedagógov: Mgr. Oxana Chavková, Mgr. Alena Biskupová, Mgr. Juraj Cahajla a PaedDr. Katarína Hvizdová snažili splniť každú úlohu veľmi zodpovedne. Hlavnou myšlienkou projektu je všestranný rozvoj osobnosti žiaka. Aby sa žiak naučil samostatne myslieť, zvládať bežné komunikačné situácie v cudzom jazyku, vcítiť sa do pocitov iných, vnímať svoju príslušnosť  k miestnej komunite i celej spoločnosti, a aby na základe toho dokázal zaujať autonómne postoje a prosociálne konať. Pri jednotlivých aktivitách zažili žiaci veľa zábavy, naučili sa pracovať tímovo a je vidieť, že projekt mal pre nich obrovský význam v rámci cudzojazyčnej komunikácie. Projekt je zaradený aj do súťaže o najlepší projekt eTwinning v roku 2015, tak mu držíme palce.

 • Zdenka Hvozdová víťazkou súťaže Navrhni plagát pre Linku detskej dôvery

  V priebehu marca 2015 žiaci našej školy zareagovali  na vyhlásenú súťaž „Navrhni plagát pre Linku detskej dôvery“ a vytvorili návrhy plagátov, ktoré boli zaslané do  súťaže.Súťaž  prebiehala  na FB Linky detskej dôvery. Práve žiačka našej školy  Zdenka Hvozdová  získala pre svoj návrh 1004 likov a vyhrala sľúbený tablet.Jej návrh bude nejaký čas titulnou fotkou na  FB profile Linky detskej dôvery. Zdenke srdečne blahoželáme!

 • Mišo nesklamal - opäť víťazom krajského kola GEO olympiády

  Víťaz okresného kola Geografickej olympiády Michal Cocuľa nás reprezentoval na krajskom kole Geografickej olympiády, ktorá sa konala v Prešove dňa 21.4.2015. V kategórii E /8. -9.ročníkov/súťažilo 35 žiakov. Mišo získal z celkového počtu 100 bodov až 95 bodov a obhájil 1.miesto.Týmto si zabezpečil postup na celoslovenské kolo geografickej olympiády, ktoré sa uskutoční v máji v Nitre. Mišovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 • Naši chlapci získali ôsmy titul z M-SR vo volejbale žiakov ZŠ

  V dňoch 21-22.mája sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnili  Majstrovstvá Slovenska vo volejbale žiakov základných škôl. Turnaja sa zúčastnilo osem družstiev. Jednotlivé kraje reprezentovali víťazi krajských kôl. Prešovský kraj reprezentovali žiaci zo základnej školy na Ul. karpatskej vo Svidníku. Hralo sa v dvoch skupinách systémom každý s každým na dva víťazné sety. Víťaz "A"  skupiny hral krížovým systémom s druhým v "B" skupine a naopak. Z víťazov týchto semifinálových zápasov vzišiel finálový súboj a porazení hrali o tretie miesto. Majstrovstiev Slovenska  sa zúčastnili tieto družstvá:
  Prešovský kraj - ZŠ Ul. karpatská Svidník
  Košický kraj - ZŠ Mierová Strážske
  Žilinský kra j- ZŠ Strečno