Navigácia

Aktuality, udalosti

Aktuálny čas,dátum

Streda 1. 4. 2015

Narodeniny a meniny

Zajtra (Štvrtok 2.4.2015)
Aneta Ducárová (IX.)
Kristína Grohoľová (VII.)
Pozajtra (Piatok 3.4.2015)
Tomáš Hvozdovič (IV.)
Michal Kmiť (VII.)
Samuel Novák (II.)
Sofia Zapotoková (II.)
Richard Harakaľ (IV.)
Počet návštev: 2430757

Vitajte na stránkach našej školy

Motto:

Čas beží...Zážitky plynú.

Roky mladosti rýchle sa minú.

Skutky však zostanú.

Spomienky na mladosť nikdy nezahynú.

                                          Andrej Sládkovič

Novinky

 • Medzi ocenenými učiteľmi Mgr. Mária Saganová a Mgr. Juraj Cahajla

  27.marca pri príležitosti Dňa učiteľov primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák ocenil pedagógov svidníckych škôl a školských zariadení.Medzi ocenenými boli aj Mgr.Mária Saganová a Mgr. Juraj Cahajla.

  Mgr. Mária Saganová nastúpila na našu ZŠ v roku 1993 na pozíciu učiteľky slovenského jazyka. V školstve ako pedagóg pracuje 36 rokov. Za roky svojej praxe sa vypracovala na pedagóga vysokých odborných aj morálnych kvalít. Pri vyučovaní i pri všetkých mimoškolských aktivitách sa snaží,  aby si žiaci vytvorili dobrý vzťah k vzdelávaniu. Ako pedagóg  sa príkladne stará o prípravu žiakov na Testovanie deviatakov a  reprezentáciu školy v súťažiach zo slovenského jazyka. S jej aktivitami sú spojené vynikajúce výsledky našich žiakov v testovaní deviatakov zo slovenského jazyka.  Za svedomitú prácu, ktorú počas odpracovaných rokov pri vzdelávaní a a výchove  žiakov odviedla jej patrí uznanie a poďakovanie.

 • Čitateľský maratón

  "Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtáky krídla".

  Marec je mesiac príchodu jari, sviatku žien a učiteľov.Je navyše aj mesiacom, v ktorom vzdávame hold knihe - ako studnici poznatkov, múdrosti, zábavy. V týždni slovenských knižníc sa v podduklianskej knižnici vo Svidníku uskutočnil v čase od 23.3.-27.3.2015 Čitateľský maratón pre žiakov 4.ročníkov základných škôl. Snahou pracovníkov okresnej knižnice bolo zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorá im poskytuje činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje cítenie.Do tohto podujatia sa zapájajú knižnice na celom Slovensku s cieľom motivovať k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc. Deti na tomto maratóne čítali knihu "Rozprávky pre deti a ich dobrých rodičov" od autora Petra Vlčka. Naši štvrtáci sa snažili čítať v časovom limite 20 minút čo najrýchlejšie a tak sa umiestnili na krásnom 1.mieste. Všetkým žiakom za ich výkon srdečne blahoželáme.wink

 • Hviezdoslavov Kubín-obvodné kolo

  Po školskom kole v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín nás úspešne reprezentovali víťazi školského kola na okresnej súťaži.   Aj tohto roku sme neobišli naprázdno. Úspešnejšie boli žiačky II. kategórie. 1. miesto v prednese poézie získala a postúpila do krajského kola Nella Škovranová, žiačka 6. ročníka a 3. miesto v prednese prózy si vybojovala Katarína Simčáková, žiačka 5. ročníka.   Veríme, že sa im bude dariť v tejto súťaži aj v ďalších rokoch. Žiačkam blahoželáme a Nelke držíme palce v krajskej súťaži.

 • Nadaní na exkurzii

  Voda je tak vzácnou súčasťou nášho života, že venovať jej len jeden deň v roku by bolo od nás ľudí veľmi nevďačné. Preto, pri príležitosti svetového dňa vody naši nadaní žiaci navštívili čističku odpadových vôd pri Stročíne. Zodpovedná pracovníčka pani Štefanišinová nás oboznámila s technológiou čistenia vôd. Previedla nás prevádzkou a porozprávala nám o mechanickom a biologickom čistení vôd. Vysvetlila nám, ako fungujú jednotlivé nádrže a čo sa v nich deje, ako sa robí rozbor vody. Najzaujímavejšia  bola samotná prehliadka prevádzky s množstvom prístrojov. Tam sme videli skutočný spôsob úpravy odpadovej vody. V čističke sme sa dozvedeli o tom, čo treba urobiť s odpadovou vodou, aby sa opäť mohla stať súčasťou kolobehu vody v prírode a neohrozila pri tom život organizmov v riekach. Aj táto akcia prispela k tomu, aby sme si vodu vážili, čím ďalej, tým viac. Exkurzia sa nám veľmi páčila a určite sa tam ešte pôjdeme pozrieť. Nadaní žiaci získali veľa nových vedomostí, ktoré môžu využiť na vyučovacích predmetoch, alebo v ich budúcnosti.

 • Svetový deň vody

      „Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na zemi“

       Leonardo da Vinci

  Voda sa nachádza všade okolo nás. Pokrýva až 70% zemského povrchu, to sú takmer  tri štvrtiny našej planéty pokryté vodou, ale iba smiešne a neuveriteľné 1% z toho množstva je voda vhodná na pitie –bezpečná voda pre človeka. Sú krajiny, kde ľudia prejdú stovky kilometrov ku zdroju pitnej vody a sú krajiny, ako je aj Slovensko, ktoré jej majú zatiaľ dostatok. Aby sme si viac uvedomili hodnotu vody, prišli sme 23.marca na ZŠ Karpatská oblečení v modrom a tak podporili Svetový deň vody.  V tento deň prebiehala v  treťom  a štvrtom ročníku Beseda  o vode a jej význame s Mgr. E. Podanou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Prezentácia bola spojená s rozborom vody na dusičnany,  ktorú doniesli žiaci z vlastných studní.  Úsmev na tvárach vyvolal  aj „vodník z Ladomírky“,  ktorý ponúkal čistú vodu z vodovodu.  Mladších žiačikov potešil omaľovankou,  starších časopisom   Vodník. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do  tejto akcie zapojili.