Navigácia

Aktuality, udalosti

Aktuálny čas,dátum

Streda 4. 3. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 4.3.2015)
Pavol Vaňko
Zajtra (Štvrtok 5.3.2015)
Annamária Šottová (VIII.)
Pozajtra (Piatok 6.3.2015)
Radoslav Zelizňák (VIII.)
Vladislav Sluk
Počet návštev: 2344435

Vitajte na stránkach našej školy

Motto:

Čas beží...Zážitky plynú.

Roky mladosti rýchle sa minú.

Skutky však zostanú.

Spomienky na mladosť nikdy nezahynú.

                                          Andrej Sládkovič

Novinky

 • Upozornenie pre rodičov

  Všetci žiaci, ktorí majú zaplatenú stravu internetbankingom alebo šekovou poukážkou budú mať v pondelok stravu zabezpečenú.Lístky si môžu vyzdvihnúť v pondelok u vedúcej ŠJ.

 • Karneval 2015

  Veselo bolo aj deťom na našej škole, keď sa dňa 19.2.2015 zabávali na vytúženom karnevale. Vyzdobená chodba sa premenila na tanečný parket s rôznymi zaujímavými maskami. So slovom karneval sa neodmysliteľne spája slovo farebný, a naozaj, masky detí, ale aj pedagógov boli farebné, originálne, nápadité. Každá maska bola odmenená nejakou maličkosťou. K príjemnej karnevalovej nálade nechýbala ani dobrá hudba pod vedením DJ Vlada Sluka a DJ Stana Hvozdu  so zaujímavou tombolu, kde deti získali zaujímavé ceny. Detské očká boli rozžiarené aj sladkou odmenou. Školský karneval priniesol deťom krásne prežité popoludnie, ale aj radosť z prichádzajúcich jarných prázdnin. Poďakovanie patrí rodičovskej rade pri ZŠ Karpatskej, všetkým pedagógom a sponzorom, ktorí prispeli k vytvoreniu príjemnej atmosféry.

 • Podporme naše deti

  Linka detskej dôvery prešla v jeseni viacerými zmenami. Zmenila telefónne číslo, prevádzkovú dobu, pridala nové kontakty. Aby sa tieto zmeny dostali k čo najväčšiemu počtu  klientov – detí a mladých ľudí, boli sme ako  škola   oslovení, aby sme s tým pomohli. Aktivity Linky detskej dôvery sú v prvom rade zamerané na prevenciu nežiadúcich spoločenských javov, akými sú agresivita voči deťom aj medzi deťmi, drogová a iné závislosti, samovražedné konanie a tiež emocionálne a psychosomatické poruchy. Fungovanie Linky detskej dôvery má aj zdravotno-výchovný charakter. V rámci tejto oblasti poskytujú predovšetkým informácie o fyziologickom dozrievaní a sexuologických otázkach, vrátane antikoncepcie, pohlavných chorôb, ako aj fakty o drogách, vzniku závislostí a podobne. Po informovaní žiakov v jednotlivých triedach sme zareagovali  na vyhlásenú súťaž „Navrhni plagát pre Linku detskej dôvery“ a niektorí žiaci vytvorili návrhy plagátov/ sekcia Fotoalbum/, ktoré sme  už zaslali do súťaže. Súťaž bude prebiehať na FB Linky detskej dôvery, kde návrhy  budú zverejnené od 1.3 – 31.3. 2015. Vyhráva ten návrh, ktorý získa najviac likov do konca súťaže, preto podporme naše deti.Vyhlásenie víťaza a zverejnenie jeho návrhu a zverejnenie vylosovaných škôl na FB a www.linkadeti.sk. bude 1.4.2015.

 • 19. 2. 2015

  Do galérie Karneval 2015 boli pridané fotografie.

 • Naše dievčatá napodobnili chlapcov a zvíťazili v obvodnom kole v basketbale

  Obvodné kolo v basketbale žiačok ZŠ sa odohralo 18.februára v telocvični ZŠ na Ul. karpatskej za účasti ZŠ Komenského,  Spojenej školy,  ZŠ 8.  mája , ZŠ Ul. karpatská   a ZŠ Cernina.Turnaj sa  sa odohral  systémom každý s každým.V zápasoch všetkých družstiev prevládala obrovská bojovnosť a tak padalo málo košov. Naše žiačky dokázali svojou bojovnosťou tento turnaj vyhrať  pred ZŠ Komenského Svidník a ZŠ 8. mája Svidník. Našu školu vzorne reprezentovali : A. Kaščáková, A. Ducárová, T. Petriková,O. Siňár, M. Vanátová, A. Štoffová, N. Pavelčáková, V. Migová, V. Vojčeková, D. Hojdová.Srdečne blahoželáme.