Navigácia

Aktuality, udalosti

Aktuálny čas,dátum

Štvrtok 21. 6. 2018
Počet návštev: 3215238

Vitajte na stránkach našej školy

Motto:

Čas beží...Zážitky plynú.

Roky mladosti rýchle sa minú.

Skutky však zostanú.

Spomienky na mladosť nikdy nezahynú.

                                          Andrej Sládkovič

Novinky

  • XIV. ročník výtvarnej súťaže v maľovaní na chodník FOLKLÓRNE PASTELKY bol sprievodným podujatím 64. ročníka Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska vo Svidníku. Cieľom výtvarnej súťaže je dávať priestor prezentácii mladých talentov, ale najmä priblížiť a prehĺbiť vzťah k folklóru. Našu školu reprezentovali dve družstvá. Za 1. stupeň to boli žiaci Petra Ondriová, Emma Petríková, Adam Pukalec, Kristína Šangriková a Alexandra Šimičeková ( 4. ročník). Druhý stupeň tvorilo družstvo Zuzana Klebanová, Bianka Suchaničová, Tamara Suchaničová, Ema Vanátová (8. ročník) a Marek Kleban (9. ročník). Svojimi kresbami vyjadrili úprimný vzťah k svojmu rodnému kraju. Žiaci štvrtého ročníka obsadili 3. miesto a ich starší spolužiaci získali diplom za účasť. Ocenenému družstvu gratulujeme a všetkým zúčastneným žiakom srdečne ďakujeme za reprezentáciu školy.

  • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zúčastnila okresnej súťaže MEDOVÝ ŠTETEC. Zo všetkých zúčastnených prác si porota vybrala spoločnú prácu našich žiakov - Karin Pirščovej, Alexandry Šimičekovej a Maxima Ilečka ( 4. ročník) a udelila im 1. miesto. K diplomu si každý odniesol medailu zhotovenú z včelieho vosku a pohár včelieho medu od miestnych včelárov. Oceneným k víťazstvu blahoželáme.

  • Štvrtáčka Žanetka Paulina Skrzynska po víťazstvách na krajskom semifinále a krajskom finále postúpila na celoslovenské finále súťaže JAZYKOVÝ KVET. Je to jazykovo - umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch. Žanetka reprezentovala našu školu v prednese v anglickom jazyku. Na celoslovenskom finále sa zúčastnila už tretíkrát. Porotu zaujala precíteným prednesom a to jej prinieslo 3. miesto. Žanetka Paulína Skrzynska sa zároveň zúčastnila celoslovenského kola "Môj slovník z reality". Jej úlohou bolo zostrojiť slovensko - anglický slovník. Každé napísané slovo muselo mať aj svoju ilustráciu. Porota jej udelila špeciálne ocenenie za najsrdiečkovejší slovník. K obidvom oceneniam a reprezentáciu školy jej srdečne blahoželáme.

  • Maksík – celoslovenská korešpondenčná matematická súťaž pre druhákov, tretiakov a štvrtákov. Aj žiaci našej školy sa zapojili do tejto súťaže. Riešili rôznorodé zaujímavé úlohy, ktoré boli zakomponované do napínavých príbehov a ilustrované obrázkami samotných riešiteľov. V snahe pomôcť Maksíkovi sa žiaci učia kreatívne, logicky myslieť a riešiť mnohé matematické „záhady“. Maksíkove úlohy sú zakomponované do rozprávok a príbehov.

    Najlepší súťažiaci, si právom zaslúžili titul Najmúdrejší Maksáčik. Boli to žiaci 2. ročníka Marianna Kovaľová a Martin Mihalkanin. Svojimi výsledkami sa zaradili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov.

  • Dňa 12.6.2018 sa žiaci 2. a 3. ročníka vybrali na školský výlet. Pri škole sa rozlúčili s rodičmi a plní elánu nasadli do autobusu. Cesta trvala veľmi dlho. Prvou zastávkou bola Belianska jaskyňa. Tu si prezreli krásy, ktoré vytvorila samotná príroda. Trasa jaskyňou bola zdĺhavá, museli prekonať 874 schodov. Druhou zastávkou bol hrad Stará Ľubovňa. Najkrajším zážitkom bol výhľad z hradnej veže na celé okolie. Poslednou zastávkou bolo nakupovanie darčekov pre seba a blízkych. Unavení, plní zážitkov, ale šťastní sme sa vrátili domov.