Navigácia

Aktuality, udalosti

Aktuálny čas,dátum

Streda 21. 2. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 21.2.2018)
Daniela Bednáriková
Zajtra (Štvrtok 22.2.2018)
Ján Kováč (VI.)
Pozajtra (Piatok 23.2.2018)
Maxim Sebastian Stecenko (VIII.)
Romana Petríková (I.B.)
Roman Červeňák (V.)
Počet návštev: 3139837

Vitajte na stránkach našej školy

Motto:

Čas beží...Zážitky plynú.

Roky mladosti rýchle sa minú.

Skutky však zostanú.

Spomienky na mladosť nikdy nezahynú.

                                          Andrej Sládkovič

Novinky

  • Dňa 20.2.2018 sa ôsmaci zapojili do projektu EarthKam. Prostredníctvom ISS- Medzinárodnej vesmírnej stanice mali žiaci so svojimi učiteľmi možnosť odfotografovať si miesta na našej Zemi podľa vlastného výberu. Túto jedinečnú šancu naši žiaci využili a vytvorili nádherné fotografie rôznych miest našej Zeme. Počas zaujímavého dopoludnia sa žiaci oboznámili s celou problematikou Misie 20.2. -26.2.2018 od zadávania príkazov na fotografovanie až po spracovanie fotografie. V závere sme dostali prístupové heslá, ktoré môžeme využívať v ďalších misiách. Tento projekt je vhodným doplnkom edukačného procesu nielen na hodinách geografie, ale aj fyziky a informatiky. Ďakujeme vysunutému astronomickému pracovisku Roztoky a pánovi J. Sadivovi za zrealizovanie kurzu pre našich žiakov.

  • Počas obdobia od 7.11.2017 do 30.1.2018 boli v preventívnom programe realizované cvičenia, hry a techniky napomáhajúce rozvoju sociálnych a komunikačných zručností, lepšiemu spoznaniu seba samého i druhých ľudí, podporujúce kooperatívne správanie a schopnosť riešenia konfliktov, motivujúce k preberaniu zodpovednosti za svoje činy. Na začiatku boli hry na ukľudnenie, odbúranie napätia a utuženie skupiny, nasledovali aktivity na rozvíjanie spolupráce a nakoniec na zlepšovanie atmosféry v skupine a rozvíjanie sociálnych zručnosti. V závere sme získavali spätné väzby od piatakov, čo sa im páčilo, čo nebolo vyhovujúce, čo by privítali nabudúce. Venovali sme sa tiež týmto témam: Pravidlá, ktoré rešpektujem, Riziká internetu, Kyberšikanovanie, Drogy a tvoje telo, Disciplína a klíma v triede a Kto sú moji kamaráti. Piataci realizovali aj aktivitu SKUPINOVÝ ERB – cieľom bolo intenzívnejšie spoznanie sa členov skupiny a podpora jedinečnosti členov. Program viedla Mgr. Jana Ducárová, CPPPaP vo Svidníku. Ďakujeme

  • Naša žiačka Marianka Kovaľová postupila v súťaži Čitateľský oriešok, prosím lajkujte za tento obrázok. Musíte prejsť na RAABE a v Oriešku 2. roč. v 68 riadku druhý obrázok zľava. Ďakujeme.Lajkujte na tomto linku. https://www.facebook.com/pg/RaabeSlovensko/photos/?tab=album&album_id=1583807551657109

  • 15. 2. 2018 sa stretlo 18 žiakov 5. až 9. ročníka už tretíkrát na školskom kole súťaže žiakov základných škôl zameranej na logické myslenie, matematiku a verbálne myslenie. Mali vyriešiť 10 veľmi ťažkých „rébusov“ za jeden, dva alebo tri body. Najviac sa darilo Jánovi Koromházovi (12 b ), Maximovi Černejovi (11 b), Brianovi Izsofovi (9 b), Katke Gulovej (9 b), Rolandovi Magerovi (8 b), Ester Senajovej (8 b), Lívii Čordášovej (8 b). Úspešní boli aj Katarína Simčáková, Sofia O´Toole, Alexandra Čičvarová, Henrieta Golisová, Zuzana Klebanová, Filip Hospodár a Alex Uhrin. Víťazom blahoželáme a želáme veľa dobrých nápadov pri riešení regionálneho kola 8. 3. 2018 v Prešove

  • Pri príležitosti Dňa pre bezpečný internet zabezpečila škola pre našich žiakov preventívnu aktivitu a informáciu k problematike bezpečného používania internetu. Pri stretnutí so žiakmi 7.-8. ročníka cieľom bolo zvýšenie informovanosti a právneho vedomia detí, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie s dôrazom na riziká spojené s používaním internetu.Počas prednášky boli upozornení na trestnú činnosť páchanú na deťoch „online“ . Preventista im porozprával príbehy detí z Ameriky , Číny, Argentíny. Upozornil ich načo si majú dávať pozor, aké údaje by nemali zverejňovať na sociálnych sieťach, ako majú postupovať pri objednávkach cez internet. Nakoniec prebiehala živá debata o vysedávaní pri počítači a hraní počítačových hier. Žiaci si z tejto besedy odniesli veľa užitočných rád a informácií.